JUDr. Jan Taraba, advokát

JUDr. Jan Taraba, advokát

Prokopova 339/14
397 01 Písek, Budějovické Předměstí
IČ: 66206561

Informace o kanceláři JUDr. Jan Taraba, advokát

Advokátní kancelář Písek

 

JUDr. Jan Taraba poskytuje odborné advokátní služby zahrnující sepis a kontrolu smluv, právní poradenství, zastupování klientů před soudy a dalšími institucemi. Advokátní kancelář se zaměřuje zejména na problematiku z oblasti práva obchodního a trestního. Zajišťujeme generální praxi.

 

V oblasti trestního poskytujeme především tyto služby:

 • zastupování klientů v přípravném řízení před orgány činnými v trestním řízení 
 • zastupování klientů v řízení před soudy v oblasti trestního práva 
 • právní rozbory ve všech oblastech trestního práva 
 • příprava podání na příslušné orgány činné v trestním řízení, tj stížností (proti vznesení obvinění, proti vzetí do vazby apod.), žádostí (o propuštění z vazby, o podmíněné propuštění z výkonu trestu, o podmíněné upuštění o výkonu zbytku trestu a pod.), odvolání proti trestním rozsudkem a mimořádných opravných prostředků 
 • příprava podnětů - trestních oznámení ze strany poškozených 
 • zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatňování nároků na náhradu škody, způsobené jim trestným činem

 

V oblasti práva občanského poskytujeme především tyto služby:

 • sepis a rozbor smluv týkajících se nemovitých věcí
 • zastupování před soudy všech stupňů
 • problematika náhrady škody na zdraví
 • zastupování ve správním řízení
 • korporátní agenda
 • právo rodinné  a pracovní      

 

V oblasti pracovního práva

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Jan Taraba - advokát

Prokopova 339/14 

397 01 Písek, Budějovické Předměstí 

Telefon: +420 602 447 371

Email: taraba@akpisek.cz

Kde nás najdete?